Komu zapewniamy opiekę

  • Osobom po hospitalizacji, wymagającym opieki długoterminowej lub czasowej;
  • Chorym leżącym, których stan zdrowia unieruchomił krótko lub długoterminowo w łóżku;
  • Osobom niepełnosprawnym;
  • Seniorom, którym z racji wieku potrzebne jest dyskretne, okresowe wsparcie lub długoterminowa opieka;
  • Osobom starszym i samotnym, potrzebującym towarzystwa, rozmowy.

Gdzie działamy

Małopolskie

Mazowieckie

Podkarpackie

Łódzkie

Lubelskie

Świętokrzyskie

Dlaczego my?

Jesteśmy Podmiotem Leczniczym zarejestrowanym w księdze rejestrowej prowadzonej przez wojewodę małopolskiego pod numerem 000000137604/W-12 w zakresie „ Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej”. Sprawdź co to oznacza

Zapytaj o szczegóły

O nas

Wiemy, jak ważna jest dbałość o zwykłe, domowe czynności, które z wiekiem sprawiają coraz więcej kłopotów. Wiemy, jak ważne są drobne, osobiste rytuały, zachowanie których daje poczucie szczęśliwego, spełnionego życia. Szanujemy rodzinne zwyczaje, które powstawały i trwały przez lata.

Naszym Podopiecznym niesiemy radość życzliwej opieki domowej, szacunku dla ich indywidualności, osobistych upodobań i potrzeb. W codziennych czynnościach, we własnych ścieżkach i w zwyczajach, które pomagamy zachować tkwi prawdziwa bliskość, serdeczność i zaangażowanie.

Nasz wysiłek i praca – to Państwa miłość – wnoszona do domów Podopiecznych w postaci opieki, rozmowy, życzliwych gestów. Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi i chorymi. Wspólnie z Rodzinami tworzymy najlepsze plany doraźnego wsparcia w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

Oferujemy także długofalowe programy stałej opieki dla Rodzin, które na co dzień nie są w stanie osobiście ofiarować wystarczająco dużo czasu i poświęcenia swoim bliskim. Nasza oferta to również kompleksowa opieka rehabilitacyjna oraz zapewnienie domowych wizyt lekarskich dla naszych podopiecznych.

Wyszukaj usługę

Nasza kadra

Barbara Nowak

Barbara Nowak

Terapeuta

Barbara Nowak

Barbara Nowak

Terapeuta

Barbara Nowak

Barbara Nowak

Terapeuta