Najwyższej jakości opieka domowa.

Wiemy, jak ważna jest dbałość o zwykłe, domowe czynności, które z wiekiem sprawiają coraz więcej kłopotów. Wiemy, jak ważne są drobne, osobiste rytuały, zachowanie których daje poczucie szczęśliwego, spełnionego życia. Szanujemy rodzinne zwyczaje, które powstawały i trwały przez lata. Naszym Podopiecznym niesiemy radość życzliwej opieki domowej, szacunku dla ich indywidualności, osobistych upodobań i potrzeb.

W codziennych czynnościach, we własnych ścieżkach i w zwyczajach, które pomagamy zachować tkwi prawdziwa bliskość, serdeczność i zaangażowanie. Nasz wysiłek i praca – to Państwa miłość – wnoszona do domów Podopiecznych w postaci opieki, rozmowy, życzliwych gestów.

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi i chorymi.

Wspólnie z Rodzinami tworzymy najlepsze plany doraźnego wsparcia w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Oferujemy także długofalowe programy stałej opieki dla Rodzin, które na co dzień nie są w stanie osobiście ofiarować wystarczająco dużo czasu i poświęcenia swoim bliskim. Nasza oferta to również kompleksowa opieka rehabilitacyjna oraz zapewnienie domowych wizyt lekarskich dla naszych podopiecznych.

Opiekę zapewniamy:

  • Osobom po hospitalizacji, wymagającym opieki długoterminowej lub czasowej;
  • Chorym leżącym, których stan zdrowia unieruchomił krótko lub długoterminowo w łóżku;
  • Osobom niepełnosprawnym;
  • Seniorom, którym z racji wieku potrzebne jest dyskretne, okresowe wsparcie lub długoterminowa opieka;
  • Osobom starszym i samotnym, potrzebującym towarzystwa, rozmowy.

Zgodnie z ustalonymi zobowiązaniami i oczekiwaniami Podopiecznych pomagamy w codziennych czynnościach domowych, towarzyszymy w wyjściach, sprawujemy pieczę nad dbałością o ich zdrowie. Troskliwie wspieramy na co dzień, by jak najdłużej aktywnie cieszyli się życiem!

Dla zapewnienia najwyższych standardów opieki na bieżąco raportujemy efekty każdej wizyty.

Jesteśmy Podmiotem Leczniczym zarejestrowanym w księdze rejestrowej prowadzonej przez wojewodę małopolskiego pod numerem 000000137604/W-12 w zakresie „Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej”.

Zapraszamy do współpracy!

Witryna stworzona za pomocą: Nirvana & WordPress.