Bekanntschaft/Vorstellung 1

Урок No1 Знайомство/Представлення 1

Bekanntschaft/Vorstellung 1

Як читати

Audio

UKR

DE

Слова і вирази

Привіт

Hallo

[хальо]

Доброго ранку

Guten Morgen

[гутн могн]

Доброго дня

Guten Tag

[гутн таг]

Доброго вечора

Guten Abend

[гутн абент]

Надобраніч

Gute Nacht

[гуте нахт]

До побачення

Auf Wiedersehen

[ауф відезеен]

Бувай

Tschüss

[чюс]

Як Вас звати?

Wie heißen Sie?

[ві хайсен зі]

Мене звати…...

Ich heiße…..

[іхь хайсе]

Моє ім `я …...

Mein Vorname ist….

[майн фонаме іст ]

Моє прізвище….....

Mein Nachname ist…...

[майн нахнаме іст]

Як справи?

Wie geht es Ihnen?

[ві гейт ес інен]

Я добре / не дуже добре / погано. А у Вас

Es geht mir gut/nicht so gut/schlecht. Und Ihnen?

[ес гейт міа гут/ніхт зо гут/шлехт. Унд інен]

Дуже приємно (познайомитися)

Sehr angenehm

[зеа ангенем]

Вибачте

Entschuldigung

[ентшульдігун]

Так

Ja

[я]

Ні

Nein

[найн]

Дякую

Danke

[данке]

Що?

Wie bitte?

[ві бітте]

Я не розумію

Ich verstehe nicht

[іхь фештее ніхьт]

Взаємно

Gleichfalls

[гляйхфальс]

Теж

Auch

[аох]

Діалог

Привіт!

A: Hallo!

[хальо]

Привіт!Як Вас звати?

B: Hallo!Wie heißen Sie?

[хальо.ві хайсен зі ]

Мене звати Анна. А Вас

A:Ich heiße Anna. Und Sie?

[іхь хайсе ана. Унд зі]

Мене звати Рената. Дуже приємно

B: Ich heiße Renate. Sehr angenehm.

[іхь хайсе ренате.зеа ангенем]

Взаємно. Як справи?

A:Gleichfalls. Wie geht es Ihnen?

[гляйхфальс. ві гейт ес інен]

Дякую, добре. А у Вас

B:Danke, gut. Und Ihnen?

[данке гут. Унд інен]

Дякую, теж добре.

A: Danke, auch gut.

[данке аох гут]

Бувайте!

B:Tschüss!

[чюс]

Бувайте!

A:Tschüss!

[чюс]

Граматика

звати, називатися

heißen

Мене звати

ich heiße

[іхь хайсе]

Тебе звати

du heißt

[ду хайст]

Його звати

er heißt

[еа хайст]

Її звати

sie heißt

[зі хайст]

Його звати ( воно )

es heißt

[ес хайст]

Нас звати

wir heißen

[віа хайсен]

Вас звати

ihr heißt

[іа хайст]

Їх звати

sie heißen

[зі хайсен]

Вас звати (ввічлива форма)

Sie heißen

[зі хайсен]

Bekanntschaft/Vorstellung 2

Урок No2 Знайомство/Представлення 2

Bekanntschaft/Vorstellung 2

Слова і вирази

Звідки ти родом?

Woher bist du/ Woher kommst du?

[вохеа біст ду/ вохеа коммст ду]

Звідки ви родом?

Woher sind Sie?/ Woher kommen Sie?

[вохеа зінд зі/вохеа коммен зі]

я з…...

Ich bin aus…./Ich kommme aus…...

[іхь бін аус..../ іхь комме аус....]

Я з України.

Ich bin aus der Ukraine.

[іхь бін аус деа украіне]

…...... з Польщі.

….........aus Polen.

[аус полен]

…......з Німеччини.

….........aus Deutschland.

[аус дойчланд]

Де ви мешкаєте?

Wo wohnen Sie?

[во вонен зі]

Я живу в ….(назва міста)

Ich wohne in …........

[іхь воне ін....]

зараз я живу в…...(назва міста)

Ich wohne jetzt in…...

[іхь воне йецт ін...]

У мене є квартира.

Ich habe eine Wohnung.

[іхь хабе айне вонун]

Я живу в будинку.

Ich wohne in einem Haus.

[іхь воне ін айнем хаус]

Я живу в місті.

Ich wohne in einer Stadt.

[іхь воне ін айна штат]

Я живу в селі.

Ich wohne in einem Dorf.

[іхь воне ін айнем дорф]

Як називається ваше місто / село?

Wie heißt Ihre Stadt/Ihr Dorf?

[ві хайст іре штат/ іа дорф]

Моє місто / село називається…..

Meine Stadt/Dorf heißt…....

[майне штат/майн дорф хайст....]

Який ваш номер мобільного телефону?

Wie ist Ihre Handynummer?

[ві іст іре хендінума]

Мій номер мобільного телефону…

Meine Handynummer ist….....

[майне хендінума іст....]

Який номер вашої картки?

Wie ist Ihre Kartennummer?

[ві іст іре картеннума]

Номер моєї картки…..

Meine Kartennummer ist…......

[майне картеннума іст.......]

1

eins

[айнс]

2

zwei

[цвай]

3

drei

[драй]

4

vier

[фіа]

5

fünf

[фюнф]

6

sechs

[зекс]

7

sieben

[зібн]

8

acht

[ахт]

9

neun

[нойн]

10

zehn

[цейн]

Текст

Мене звуть Юлія. Моє прізвище Оніщук.

Ich heiße Julia. Mein Nachname ist Onischchuk.

[іхь хайсе юлія. Майн нахнаме іст оніщук]

Я родом з України зі Львова.

Ich komme aus der Ukraine aus Lwiw.

[іхь комме аус деа украіне аус львів]

Я зараз живу в Кракові.

Ich wohne jetzt in Krakau.

[іхь воне йецт ін кракау]

Мій номер мобільного телефону 544677899

Meine Handynummer ist 544 678 899

[майне хендінума іст фюнф фіа фіа зекс зібн ахт ахт нойн нойн]

Номер моєї картки 8907 5545 5678 3211

Meine Kartennummer ist 8907 5545 5678 3211

[майне картеннума іст]

Граматика

бути

sein

[зайн]

я є

ich bin

[іхь бін]

ти є

du bist

[ду біст]

він є

er ist

[еа іст]

вона є

sie ist

[зі іст]

воно є

es ist

[ес іст]

ми є

wir sind

[віа іст]

ви є

ihr seid

[іа іст]

вони є

sie sind

[зі зінд]

Ви є

sie sind

[зі зінд]

жити, проживати

wohnen

[вонен]

я живу

ich wohne

[іхь воне]

ти живеш

du wohnst

[ду вонст]

він живе

er wohnt

[еа вонт]

вона живе

sie wohnt

[зі вонт]

воно живе

es wohnt

[ес вонт]

ми живемо

wir wohnen

[віа вонен]

ви живете

ihr wohnt

[іа вонт]

вони живуть

sie wohnen

[зі вонен]

Ви живете

Sie wohnen

[зі вонен]

Wie alt sind Sie?

Урок No3 Скільки вам років?

Wie alt sind Sie?

Слова і вирази

Скільки вам років?

Wie alt sind Sie?

[ві альт зінд зі]

Скільки тобі років?

Wie alt bist du?

[ві альт біст ду]

Мені …....років.

Ich bin…....Jahre alt.

[іхь бін ....яре альт]

11

elf

[ельф]

12

zwölf

[цвьольф]

13

dreizehn

[драйцен]

14

vierzehn

[фіацен]

15

fünfzehn

[фюнфцен]

16

sechszehn

[зексцен]

17

siebzehn

[зібцен]

18

achtzehn

[ахтцен]

19

neunzehn

[нойнцен]

20

zwanzig

[цванціхь]

30

dreißig

[драйсіхь]

40

vierzig

[фіаціхь]

50

fünfzig

[фюнфціхь]

60

sechzig

[зексціхь]

70

siebzig

[зібціхь]

80

achtzig

[ахтціхь]

90

neunzig

[нойнціхь]

100

ein hundert

[айн хундерт]

21

einundzwanzig

[айн унд цванціхь]

45

fünfundvierzig

[фюнф унд фіаціхь]

Діалог

Пані Анна, скільки Вам років?

A: Frau Anna, wie alt sind Sie?

[фрау анна ві альт зінд зі]

Мені 46 років (сорок шість). А Вам?

B: Ich bin 46 Jahre alt (sechsundvierzig). Und Sie?

[іхь бін зексундфіаціхь яре альт. Унд зі]

Мені 71 рік (сімдесят один). Скільки років Вашому синові?

A: Ich bin 71 Jahre alt (einundsiebzig). Wie alt ist Ihr Sohn?

[іхь бін айнундзібціхь. Ві альт іст іа зон]

Йому 23 роки (двадцять три). Скільки років Вашим дітям

B: Er ist 23 Jahre alt (dreiundzwanzig). Wie alt sind Ihre Kinder?

[еа іст драйундцванціхь яре альт. ві альт зінд іре кінда]

Моїй доньці 42 роки (сорок два) і

A: Meine Tochter ist 42 Jahre alt (zweiundvierzig) und

[майне тохта іст цвайундфіаціхь яре альт унд]

моєму синові 39 років (дев’ять тридцять).

mein Sohn ist 39 Jahre alt (neun und dreißig).

[майн зон іст нойнунддрайсіхь яре альт]

Вправа1. Напишіть речення як у прикладі.

1. Otto, 23. - Otto ist dreiundzwanzig Jahre alt.

2. Maria, 34.

3. Uwe, 48.

4. Olena 57.

5. Roman, 89.

6. Anke, 61.

7. Sabina, 56.

8. Kurt, 92.

Beruf/Sprachen

Урок No4 Професія/Мови

Beruf/Sprache

Слова і вирази

Яка Ваша професія?

Was sind Sie von Beruf?

[вас зінд зі фон беруф]

Я опікун/опікунка.

Ich bin Seniorenbetreuer/Seniorenbetreuerin.

[іхь бін сеніоренбетройе]

Ви говорите німецькою?

Sprechen Sie Deutsch?

[шпрехен зі дойч]

Так, я розмовляю трохи німецькою мовою.

Ja, ich spreche etwas Deutsch.

[я, іхь шпрехе етвас дойч]

Яка ваша рідна мова?

Wie ist Ihre Muttersprache?

[ві іст іре мутешпрахе]

Моя рідна мова - українська.

Meine Muttersprache ist Ukrainisch.

[майне мутешпрахе іст украініш]

Англійська

Englisch

[енгліш]

Польська

Polnisch

[польніш]

Російська

Russisch

[русіш]

Якими мовами ви говорите?

Welche Sprachen sprechen Sie?

[вельхе шпрахен шпрехен зі]

Я розмовляю українською.

Ich spreche Ukrainisch,…...

[іхь шпрехе украініш ]

Повторіть, будь ласка.

Wiederholen Sie, bitte.

[відеахолен зі бітте]

Ще раз, будь ласка.

Noch einmal, bitte.

[нох айнмаль бітте]

Як це сказати німецькою мовою?

Wie heißt das auf Deutsch?

[ві хайст дас ауф дойч]

Говоріть, будь ласка, повільніше.

Sprechen Sie bitte längsamer.

[шпрехен зі бітте ленземе]

Текст

Мене звуть Анна Іванчук. Я родом з України

Ich heiße Anna Iwantschuk. Ich komme aus der

[іхь хайсе ана іванчук. Іхь комме аус деа]

з Києва. Зараз я живу в Берліні і працюю

Ukraine aus Kiew. Ich wohne jetzt in Berlin und

[украіне аус кіев. Іхь воне єцт ін беалін унд]

опікункою. Мені 48 років.

arbeite als Seniorenbetreuerin. Ich bin 48 Jahre

[арбайте альс сеніоренбетройерін. Іхь бін ахтундфіаціхь яре]

Моя рідна мова - українська. Я також говорю

alt. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Ich

[альт. Майне муташпрахе іст украініш. іхь]

польською і трохи німецькою.

spreche auch Polnisch und etwas Deutsch.

[шпрехе аох польніш унд етвас дойч]

Граматика

говорити

sprechen

[шпрехен]

я говорю

ich spreche

[іхь шпрехе]

ти говориш

du sprichst

[ду шпріхст]

він говорить

er spricht

[еа шпріхт]

вона говорить

sie spricht

[зі шпріхт]

воно говорить

es spricht

[ес шпріхт]

ми говоримо

wir sprechen

[віа шпрехен]

ви говорите

ihr sprecht

[іа шпрехт]

вони говорять

sie sprechen

[зі шпрехен]

Ви говорите

Sie sprechen

[зі шпрехен]

Monate/Jahreszeiten

Урок No5

Monate/Jahreszeiten

Слова і вирази

зима

der Winter

[вінта]

грудень

Dezember

[децемба]

січень

Januar

[януа]

лютий

Februar

[фебруа]

весна

der Frühling

[фрюлін]

березень

März

[мерц]

квітень

April

[апріль]

травень

Mai

[маі]

літо

der Sommer

[зоме]

червень

Juni

[юні]

липень

Juli

[юлі]

серпень

August

[аугуст]

осінь

Der Herbst

[хербст]

вересень

September

[зептемба]

жовтень

Oktober

[октоба]

листопад

November

[новемба]

тиждень

die Woche

[вохе]

понеділок

Montag

[монтаг]

вівторок

Dienstag

[дінстаг]

середа

Mittwoch

[мітвох]

четвер

Donnerstag

[донестаг]

пятниця

Freitag

[фрайтаг]

субота

Samstag

[замстаг]

неділя

Sonntag

[зоннтаг]

вихідні

Wochenende

[вохененде]

сьогодні

heute

[хойте]

завтра

morgen

[могн]

післязавтра

übermorgen

[убемогн]

вчора

gestern

[гестерн]

вранці

am Morgen

[ам могн]

в обід

am Mittag

[ам міттаг]

ввечері

am Abend

[ам абенд]

вночі

in der Nacht

[ін деа нахт]

до обіду

am Vormittag

[ам фоаміттаг]

після обіду

am Nachmittag

[ам нахміттаг]

Граматика

im + пора року, місяць

am + день тижня

um+ година

влітку

im Sommer

[ім зома]

в червні

im Juni

[ім юні]

в понеділок

am Montag

[ам монтаг]

о 3 годині

um 3 Uhr

[ум драй уа]

Meine Familie

Урок No6 Meine Familie

Моя родина

Слова і вирази

Моя родина

Meine Familie

[майне фаміліе]

мати

Die Mutter

[мутта]

батько

Der Vater

[фата]

сестра

Die Schwester

[швеста]

брат

Der Bruder

[бруда]

син

Der Sohn

[зон]

дочка

Die Tochter

[тохта]

бабуся

Die Oma/Großmutter

[ома/гросмута]

дідусь

Der Opa/Großvater

[опа/гросфата]

чоловік

Der Mann

[ман]

жінкa/дружина

Die Frau

[фрау]

батьки

Eltern

[ельтен]

У вас є діти?

Haben Sie Kinder?

[хабн зі кінда]

Так, у мене ….. дітей / Ні, у мене немає дітей.

Ja, ich habe…...Kinder/ Nein, ich habe keine Kinder.

[я, іхь хабе ... Кінда/найн, іхь хабе кайне кінда]

Ви одружені/ заміжня?

Sind Sie verheiratet?

[зінд зі феахайратет]

Так, я одружений/ заміжня.

Ja, ich bin verheiratet.

[я, іхь бін феахайратет]

Ні, я не одружений/не заміжня.

Nein, ich bin ledig.

[найн, іхь бін ледіхь]

Я розлучений/розлученa.

Ich bin geschieden.

[іхь бін гешіден]

Я вдівець/ вдова.

Ich bin verwitwet.

[іхь бін феавітвет]

Діалог

Пані Анна, Ви одружені?

A: Frau Anna, sind Sie verheiratet?

[фрау ана, зінд зі феахайратет]

Ні, я розлучена.

B: Nein, ich bin geschieden.

[найн, іхь бін гешіден]

У вас є діти?

A: Haben Sie Kinder?

[хабн зі кінда]

Так, у мене є син. А ви? Ви заміжня?

B: Ja, ich habe einen Sohn. Und Sie? Sind Sie verheiratet?

[я, іхь хабе айнен зон. Унд зі зінд зі феахайратет]

Так, я заміжня.

A: Ja, ich bin verheiratet.

[я, іхь бін феахайратет]

У вас є діти?

B: Haben Sie Kinder?

[хабн зі кінда]

Так, у мене є дочка і син.

A: Ja, ich habe eine Tochter und einen Sohn.

[я, іхь хабе айне тохте унд айнен зон]

Граматика

мати

haben

[хабн]

я маю

ich habe

[іхь хабе]

ти маєш

du hast

[ду хаст]

він має

er hat

[еа хат]

вона має

sie hat

[зі хат]

воно має

es hat

[ес хат]

ми маємо

wir haben

[віа хабн]

ви маєте

ihr habt

[іа хабт]

вони мають

sie haben

[зі хабн]

Ви маєте

Sie haben

[зі хабн]

Essen / Trinken 1

Урок No7 Їжа / Напої 1

Essen / Trinken 1

Слова і вирази

Їсти

essen

[ессен]

Пити

trinken

[трінкен]

Я люблю їсти…..

Ich esse…....gern

[іхь ессе ......герн]

Я люблю пити…..

Ich trinke…....gern

[іхь трінке .....герн]

Що Ви любите їсти?

Was essen Sie gern?

[вас ессен зі герн]

Що Ви любите пити?

Was trinken Sie gern?

[вас трінкен зі герн]

Що мені Вам готувати сьогодні ?

Was soll ich heute kochen?

[вас золь іхь інен кохн]

Що б ви хотіли їсти?

Was möchten Sie essen?

[вас мьохтен зі ессен]

Що б ви хотіли випити?

Was möchten Sie trinken?

[вас мьохтен зі трінкен]

Що мені Вам принести?

Was soll ich Ihnen bringen?

[вас золь іхь інен брінген]

фрукти

Das Obst

[обст]

овочі

Das Gemüse

[гемюзе]

яблуко

Der Apfel

[апфель]

груша

Die Birne

[бірне]

апельсин

Die Orange

[оранже]

слива

Die Pflaume

[пфлауме]

вишня

Die Kirsche

[кірше]

полуниця

Die Erdbeere

[ердбере]

помідор

Die Tomate

[томате]

огірок

Die Gurke

[гурке]

картопля

Die Kartoffel

[картофель]

морква

Die Möhre

[мьоре]

цибуля

Der Zwiebel

[цвібель]

капуста

Der Kohl

[коль]

салат

Die Salate

[залате]

суп

Die Suppe

[зупе]

м'ясо

Das Fleisch

[фляйш]

риба

Der Fisch

[фіш]

сіль

Der Salz

[зальц]

цукор

Der Zucker

[цукер]

перець

Der Pfeffer

[пфеффер]

ковбаса

Der Wurst

[вурст]

шинка

Das Schinken

[шінкен]

сир

Die Käse

[кезе]

яйця

Die Eier

[айя]

вершкове масло

Die Butter

[бутта]

булочка

Das Brötchen

[брьотхен]

хліб

Das Brot

[брот]

олія

Das Öl

[оль]

курка

Das Hähnchen

[хенхен]

вода

Das Wasser

[васса]

чай

Der Tee

[те]

сік

Der Saft

[зафт]

кава

Der Kaffee

[кафе]

молоко

Die Milch

[мільх]

тістечко

Der Kuchen

[кухн]

солоний

salzig

[зальціхь]

солодкий

süß

[зюс]

гіркий

bitter

[бітта]

кислий

sauer

[зауер]

гострий

scharf

[шарф]

Діалог

Пані Ренате, що Ви любите їсти?

A: Frau Renate, was essen Sie gern?

[фрау ренате, вас ессен зі герн]

Я люблю їсти овочевий салат.

B: Ich esse Gemüsesalat gern.

[іхь ессе гемюзезалат герн]

Як готується овочевий салат? Які овочі Ви берете

A: Wie machen Sie Gemüsesalat? Welches Gemüse

[ві махен зі гемюзезалат вельхе гемюзе

nehmen Sie?

[немен зі]

Я беру огірки, помідори, цибулю, петрушку, сіль,

B: Ich nehme Gurken, Tomaten, Zwiebel, Petersilie, Salz,

[іхь неме гуркен, томатен, цвібель, петазіліе, зальц,]

перець і оливкову олію.

Pfeffer und Olivenöl.

[пфеффа унд олівеноль]

Тоді я можу сьогодні приготувати для вас цей салат.

A: Dann kann ich für Sie diesen Salat heute machen.

[дан кан іхь фюа зі дізен залат хойте махен]

Граматика

їсти

essen

я їм

ich esse

[іхь ессе]

ти їси

du isst

[ду ісст]

він їсть

er isst

[еа ісст]

вона їсть

sie isst

[зі ісст]

воно їсть

es isst

[ес ісст]

ми їмо

wir essen

[віа ессен]

ви їсте

ihr esst

[іа ісст]

вони їдять

sie essen

[зі ессен]

Ви їсте

Sie essen

[зі ессен]

пити

trinken

[трінкен]

я п'ю

ich trinke

[іхь трінке]

ти п'єш

du trinkst

[ду трінкст]

він вона воно п'є

er/sie/es trinkt

[еа зі ес трінкст]

ми п'ємо

wir trinken

[віа трінкен]

ви п'єте

ihr trinkt

[іа трінкт]

вони п'ють

sie trinken

[зі трінкен]

7.74

Ви п'єте

Sie trinken

[зі трінкен]

Essen / Trinken 2

Урок No8 Їжа / Напої 2

Essen / Trinken 2

Слова і вирази

Харчування, прийом їжі

Die Mahlzeiten

[мальцайтен]

існує, є

es gibt

[ес гібт]

сніданок

das Frühstück

[фрюштук]

снідати

frühstücken

[фрюштук]

обідати

zu Mittag essen

[цу міттаг ессен]

вечеряти

zu Abend essen

[цу абенд ессен]

готувати

kochen

[кохн]

замовляти

bestellen

[бештеллен]

смажити

braten

[братен]

смачний

lecker

[леке]

о.....годині

um…Uhr

[ум....уа]

завжди

immer

[імма]

зазвичай

gewöhnlich

[гевьонліхь]

часто

oft

[офт]

іноді

manchmal

[манхьмаль]

Рідко

selten

[зельтен]

ніколи

nie

[ні]

Текст

У Німеччині є триразове харчування: сніданок,

In Deutschland gibt es drei Mahlzeiten: das Frühstück,

[ін дойчланд гібт ес драй мальцайтен дас фрюштук]

обід і вечеря.

das Mittagessen und das Abendessen.

[дас міттагессен унд дас абендессен]

Я снідаю о 7 годині. Я снідаю

Ich frühstücke um 7 Uhr. Zum Frühstück habe ich

[іхь фрюштуке ум зібн уа. Цум фрюштук хабе іхь ]

зазвичай булочкою з маслом, сиром або ковбасою.

gewöhnlich ein Brötchen mit Butter, Käse oder Wurst.

[гевьонліхь айн брьотхен міт бута, кезе ода вурст.]

Я завжди п'ю каву з молоком на сніданок.

Ich trinke immer Kaffee mit Milch zum Frühstück.

[іхь трінке іма кафе міт мільх цум фрюштук.]

Я обідаю о 13:00. Я часто їм м’ясо та овочі або макарони.

Zu Mittag esse ich um 13 Uhr. Ich habe oft Fleisch mit

[цу міттаг есе іхь ум драйцен уаю іхь хабе офт фляйш міт]

Gemüse oder Nudeln.

[гемюзе ода нудельн]

Я обідаю о 19:00. Я їм смажену рибу з рисом

Zu Abend esse ich um 19 Uhr. Ich esse Bratfisch mit Reis

[цу абенд есе іхь ум нойнцен уа. Іхь есе братфіш міт райс]

на вечерю і п'ю чай.

zu Abend und trinke Tee.

[цу абенд унд трінке те]

Граматика

готувати

kochen

[кохен]

я готую

ich koche

[іхь кохе]

ти готуєш

du kochst

[ду кохст]

він готує

er kocht

[еа кохт]

вона готує

sie kocht

[зі кохт]

воно готує

es kocht

[ес кохт]

ми готуємо

wir kochen

[віа кохен]

ви готуєте

ihr kocht

[іа кохт]

вони готують

sie kochen

[зі кохен]

Ви готуєте

Sie kochen

[зі кохен]

Bestecke

Урок No9 Bestecke

Слова і вирази

холодильник

der Kühlschrank

[кюльшранк]

плита

das Herd

[херд]

мікрохвильовка

Die Mikrowelle

[мікровелле]

посудомийна машина

Der Geschirrspüler

[гешіашпюлен]

каструля

der Topf

[топф]

сковорідка/пательня

die Bratpfanne

[братпфанне]

посуд

das Geschirr

[гешіа]

столові прибори

die Bestecke

[бештеке]

ложка

der Löffel

[льофель]

ніж

das Messer

[месса]

дошка для нарізання

das Schneiderbrett

[шнайдабретт]

виделка

die Gabel

[габель]

чашка

die Tasse

[тассе]

тарілка

der Teller

[телля]

чайник

die Kanne

[канне]

келих

das Glas

[гляс]

миска

der Schüssel

[шюсель]

мити

spülen

[шпюлен]

чистити

schälen

[шелен]

готувати

zubereiten

[цуберайтен]

різати

schneiden

[шнайден]

нарізати кубиками

in Würfel schneiden

[ін вюрфель шнайден]

різати кільцями

in Scheiben schneiden

[ін шайбен шнайден]

смакувати

schmecken

[шмекен]

накривати на стіл

den Tisch decken

[ден ті]

Речення

Можете принести мені ложку, будь ласка?

Bringen Sie mir bitte einen Löffel.

[брінген зі міа бітте айнен льофель]

Ви можете дати мені чашку, будь ласка?

Geben Sie mir bitte eine Tasse.

[гебен зі міа бітте айне тассе]

Будь ласка, помийте посуд.

Spülen Sie bitte das Geschirr.

[шпюлен зі міа бітте дас гешіа]

Будь ласка, накрийте на стіл.

Decken Sie bitte den Tisch.

[декен зі бітте ден тіш]

Будь ласка, купіть молоко.

Kaufen Sie bitte Milch.

[кауфен зі бітте мільх]

Будь ласка, почистіть яблуко.

Schälen Sie bitte den Apfel.

[шелен зі бітте ден апфель]

Покажіть, будь ласка, де ... ... знаходиться.

Zeigen Sie mir bitte, wo …...ist.

[цайген зі міа бітте во ......іст]

Граматика

Ввічливе прохання

Дієслово + Sie (Ви) bitte…...

Будь ласка, зробіть ... …

Machen Sie bitte…...

[махен зі бітте]

9.33

Будь ласка, приготуйте ....

Kochen Sie bitte….

[кохен зі бітте]

9.34

Скажіть, будь ласка ... …

Sagen Sie bitte…...

[заген зі бітте]

9.35

Будь ласка, допоможіть мені.

Helfen Sie mir bitte.

[хельфен зі міа бітте]

9.36

Wohnung/Möbel

Урок No10 Квартира/Меблі

Wohnung/Möbel

Слова і вирази

адреса

die Adresse

[адресе]

яка Ваша адреса

Wie ist Ihre Adresse?

[ві іст іре адресе]

моя адреса ........

Meine Adresse ist ......straße ......

[майне адресе аст ......штрасе....]

поштовий індекс

die Postleitzahl (PLZ)

[постляйтцаль]

на першому/другому/третьому /четвертому поверсі

im Erdgeschoss/ersten/ zweiten /dritten Stock

[ім еадгешос/еастен/цвайтен/дріттен шток]

квартира

die Wohnung

[вонун]

кімната

das Zimmer

[ціма]

спальня

das Schlafzimmer

[шлафціма]

вітальня

das Wohnzimmer

[вонціма]

ванна кімната

das Badezimmer

[бадеціма]

кухня

die Küche

[кюхе]

коридор

der Flur

[флюр]

мийка

die Spüle

[шпюле]

умивальник

das Waschbecken

[вашбекен]

ванна

Die Badewanne

[бадеване]

туалет

Die Toilette

[тоілетте]

меблі

Die Möbel

[мьобель]

стіл

Der Tisch

[тіш]

шафа

Der Schrank

[шранк]

стілець

Der Stuhl

[штуль]

диван

Das Sofa

[зофа]

полиця

Der Regal

[регаль]

ліжко

Das Bett

[бет]

килим

Der Teppich

[тепіхь]

телевізор

Der Fernseher

[фензеа]

комод

Die Komode

[комоде]

лампа

Die Lampe

[лампе]

вікно

Das Fenster

[фенста]

підвіконня

Das Fensterbrett

[фенстабрет]

двері

Die Tür

[тюа]

підлога

Der Füßboden

[фусбоден]

стіна

Die Wand

[ванд]

великий

groß

[грос]

малий

klein

[кляйн]

світлий

hell

[хель]

темний

dunkel

[дункель]

білий

weiß

[вайс]

чорний

schwarz

[швац]

червоний

rot

[рот]

зелений

grün

[грюн]

блакитний/синій

blau

[блау]

жовтий

gelb

[гельб]

коричневий

braun

[браун]

оранжевий

orange

[оранже]

рожевий

rosa

[роза]

Речення

Кімната велика.

Das Zimmer ist groß.

[дас ціма іст грос]

Кухня маленька.

Die Küche ist klein.

[ді кюхе іст кляйн]

Диван зелений.

Das Sofa ist grün.

[дас зофа іст грюн]

Шафа коричнева.

Der Schrank ist braun.

[деа шранк іст браун]

Килим синя.

Der Teppich ist blau.

[дас тепіхь іст блау]

Лампа жовта.

Die Lampe ist gelb.

[ді лампе іст гельб]

Якого розміру спальня?

Wie groß ist das Schlafzimmer?

[ві грос іст дас шлафціма]

Спальня 18 квадратних метрів.

Das Schlafzimmer ist 18 Quadratmeter.

[дас шлафціма іст ахтцен квадратметер]

Як кухня?

Wie ist die Küche?

[ві іст ді кюхе]

Кухня невелика, але світла.

Die Küche ist klein aber hell.

[ді кюхе іст кляйн абе хель]

Квартира трикімнатна.

Die Wohnung hat drei Zimmer.

[ді вонун хат драй ціма]

Квартира на першому поверсі.

Die Wohnung ist im Erdgeschoss.

[ді вонун іст ім еадгешос]

Граматика

Порядкові числівники

1-19+te(n)

die erste Januar

20, 30, 40…+ste(n)

im ersten Stock

Виключення: eins - erste(n), drei - dritte(n), sieben - siebte(n)

am zwanzigsten Juni

Haushalt

Урок No11


Haushalt

Слова і вирази

прибирати

aufräumen

[ауфроймен]

витирати пил

Staub wischen

[штауб вішен]

пилесосити

Staub saugen

[штауб зауген]

мити вікна

Fenster putzen

[фенста путцен]

прасувати

bügeln

[бюгельн]

підмітати підлогу

den Boden fegen

[ден боден феген]

заправляти постіль

das Bett machen

[дас бетт махен]

розвішувати білизну

Wäsche aufhängen

[веше ауфхенген]

прати речі

Wäsche waschen

[веше вашен]

провітрювати кімнату

das Zimmer lüften

[дас ціма люфтен]

поливати квіти

Blumen gießen

[блюмен гісен]

пилесос

der Staubsauger

[штаубзауга]

мітла

der Besen

[безен]

відро для сміття

der Mülleimer

[мюльайма]

віник

der Handfeger

[хандфега]