Opieka domowa dla seniorów Warszawa


 

Każdy dom jest inny, każda rodzina ma własne zwyczaje, a każdy domownik odrębny styl życia i osobiste nawyki. Szanujemy indywidualność Klientów. Oferta domowej opieki dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych powstaje na podstawie zebranych informacji jako swoista diagnoza potrzeb. Kompleksową propozycję omawiamy z Klientem. Wspólnie ustalamy ostateczny zakres usług dla konkretnego Seniora – z podziałem czynności na poszczególne dni opieki tak, aby zapewnić Podopiecznym wszystko, o co każdy z nich prosi i czego każdy potrzebuje.

 

Najlepsze opiekunki domowe i opiekunowie medyczni.

Filozofia naszego działania obejmuje dwuetapowe rozpoznanie sytuacji Podopiecznego:

Krok pierwszy to wywiad z Klientem, kolejna faza to darmowa wizyta dyplomowanej pielęgniarki lub opiekuna medycznego-przełożonych opiekunek w domu osoby starszej, w celu dokładnej identyfikacji sytuacji i przeprowadzenia pogłębionego wywiadu. W trakcie wizyty domowej określamy zarówno stan fizyczny i psychiczny Seniora, jego potrzeby w zakresie szeroko pojętej opieki i rehabilitacji jak i ogólny stan techniczny miejsca zamieszkania.

Kompleksowe usługi opiekuńcze w domu Seniora składają się z elementów typowych, wykonywanych zawsze wg przyjętych przez nas standardów oraz innych uzgodnionych aktywności, zgodnie z indywidualnymi życzeniami i upodobaniami Klienta. Każda propozycja Klienta i każda prośba Podopiecznego może być zlecona i zostanie wykonana.
Dzięki precyzyjnemu systemowi raportowania Klient ma bieżącą informację dotyczącą stanu wykonania usług oraz bieżącego stanu Podopiecznego.

Co dostajesz w ramach usługi?

Pomoc w toalecie podopiecznego,
Wykonywanie czynności dnia codziennego

(np. słanie łóżka, układanie w nim chorego, zmiana bielizny pościelowej, pomoc przy ubieraniu),

Toaleta chorego leżącego
Zmiana bielizny osobistej i pomoc w ubieraniu
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Pomoc w spożywaniu posiłków
Prowadzenie rehabilitacji domowej,
Pomoc przy uruchamianiu podopiecznego wcześniej unieruchomionego z powodu stanu zdrowia,
Utrzymanie porządku w pomieszczeniu Podopiecznego
Nadzór nad zażywaniem leków przepisanych przez lekarza

Cennik usług dla seniora Warszawa


Wiemy, jak małe rzeczy mogą sprawiać duże problemy. Konieczność codziennego nadzoru nad miejscem zamieszkania osób starszych jest wpisana w naszą pracę. Cieknący kran, nieszczelne rury, obraz, który trzeba zawiesić lub gwóźdź, który trzeba przybić nie będą już więcej problemem. Za każdym razem, gdy dostrzegamy konieczność wsparcia lub renowacji – oferujemy taką pomoc.

Każda inna potrzeba, wynikająca z wywiadu przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby starszej i niepełnosprawnej, a także potrzeby wynikłe z bieżącej oceny sytuacji Podopiecznego wchodzą również w skład oferowanych przez nas usług. Świadczymy pełną i kompleksową opiekę nad starszymi, samotnymi, chorymi lub potrzebującymi pomocy osobami, które Klienci powierzają naszej pieczy. Dbałość o wygodę Seniora obejmuje również dostawę ciepłych posiłków, pranie i prasowanie, zakupy potrzebnych artykułów spożywczych, przemysłowych i farmaceutycznych z dostawą do mieszkania Podopiecznego.

Cennik usług dla seniora Warszawa


Ubezpieczenie OC

Posiadamy ubezpieczenie OC na zdarzenia w wysokości do 350 000 euro.

100% legalnego zatrudnienia

Nasi pracownicy podlegają wszystkim prawom i obowiązkom wynikających z aktualnych przepisów.

Udokumentowana jakość

Jakość naszej pracy została potwierdzona przez certyfikat ISO 9001

Gwarancja ciągłości usługi

Oferujemy gwarancje ciągłości opieki, bez względu na okoliczności.

Doświadczenie i uczciwość naszych pracowników

Bardzo dokładnie dobieramy naszą kadrę, która dzięki kompleksowym szkoleniom i doświadczeniu, świadczą usługi na najwyższym poziomie

Dopasowanie

Każdy przypadek jest rozpatrywany przez nas indywidualnie i pod tym względem dobieramy naszych asystentów i opiekunów.

Skontaktuj się z nami


rodo