Opieka domowa dla seniorów aglomeracja śląska: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec


Każdy dom jest inny, każda rodzina ma własne zwyczaje, a każdy domownik odrębny styl życia i osobiste nawyki. Szanujemy indywidualność Klientów. Oferta domowej opieki dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych powstaje na podstawie zebranych informacji jako swoista diagnoza potrzeb. Kompleksową propozycję omawiamy z Klientem. Wspólnie ustalamy ostateczny zakres usług dla konkretnego Seniora – z podziałem czynności na poszczególne dni opieki tak, aby zapewnić Podopiecznym wszystko, o co każdy z nich prosi i czego każdy potrzebuje.

 

Najlepsze opiekunki domowe i opiekunowie medyczni.

Filozofia naszego działania obejmuje dwuetapowe rozpoznanie sytuacji Podopiecznego:

Krok pierwszy to wywiad z Klientem, kolejna faza to darmowa wizyta dyplomowanej pielęgniarki lub opiekuna medycznego-przełożonych opiekunek w domu osoby starszej, w celu dokładnej identyfikacji sytuacji i przeprowadzenia pogłębionego wywiadu. W trakcie wizyty domowej określamy zarówno stan fizyczny i psychiczny Seniora, jego potrzeby w zakresie szeroko pojętej opieki i rehabilitacji jak i ogólny stan techniczny miejsca zamieszkania.

Kompleksowe usługi opiekuńcze w domu Seniora składają się z elementów typowych, wykonywanych zawsze wg przyjętych przez nas standardów oraz innych uzgodnionych aktywności, zgodnie z indywidualnymi życzeniami i upodobaniami Klienta. Każda propozycja Klienta i każda prośba Podopiecznego może być zlecona i zostanie wykonana.
Dzięki precyzyjnemu systemowi raportowania Klient ma bieżącą informację dotyczącą stanu wykonania usług oraz bieżącego stanu Podopiecznego.

Co dostajesz w ramach usługi?

Pomoc w toalecie podopiecznego,
Wykonywanie czynności dnia codziennego

(np. słanie łóżka, układanie w nim chorego, zmiana bielizny pościelowej, pomoc przy ubieraniu),

Toaleta chorego leżącego
Zmiana bielizny osobistej i pomoc w ubieraniu
Profilaktyka przeciwodleżynowa
Pomoc w spożywaniu posiłków
Prowadzenie rehabilitacji domowej,
Pomoc przy uruchamianiu podopiecznego wcześniej unieruchomionego z powodu stanu zdrowia,
Utrzymanie porządku w pomieszczeniu Podopiecznego
Nadzór nad zażywaniem leków przepisanych przez lekarza

Cennik usług dla seniora aglomeracja śląska: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Sosnowiec


Wiemy, jak małe rzeczy mogą sprawiać duże problemy. Konieczność codziennego nadzoru nad miejscem zamieszkania osób starszych jest wpisana w naszą pracę. Cieknący kran, nieszczelne rury, obraz, który trzeba zawiesić lub gwóźdź, który trzeba przybić nie będą już więcej problemem. Za każdym razem, gdy dostrzegamy konieczność wsparcia lub renowacji – oferujemy taką pomoc.

Każda inna potrzeba, wynikająca z wywiadu przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby starszej i niepełnosprawnej, a także potrzeby wynikłe z bieżącej oceny sytuacji Podopiecznego wchodzą również w skład oferowanych przez nas usług. Świadczymy pełną i kompleksową opiekę nad starszymi, samotnymi, chorymi lub potrzebującymi pomocy osobami, które Klienci powierzają naszej pieczy. Dbałość o wygodę Seniora obejmuje również dostawę ciepłych posiłków, pranie i prasowanie, zakupy potrzebnych artykułów spożywczych, przemysłowych i farmaceutycznych z dostawą do mieszkania Podopiecznego.

Cennik usług dla seniora aglomeracja śląska


Ubezpieczenie OC

Posiadamy ubezpieczenie OC na zdarzenia w wysokości do 350 000 euro.

100% legalnego zatrudnienia

Nasi pracownicy podlegają wszystkim prawom i obowiązkom wynikających z aktualnych przepisów.

Udokumentowana jakość

Jakość naszej pracy została potwierdzona przez certyfikat ISO 9001

Gwarancja ciągłości usługi

Oferujemy gwarancje ciągłości opieki, bez względu na okoliczności.

Doświadczenie i uczciwość naszych pracowników

Bardzo dokładnie dobieramy naszą kadrę, która dzięki kompleksowym szkoleniom i doświadczeniu, świadczą usługi na najwyższym poziomie

Dopasowanie

Każdy przypadek jest rozpatrywany przez nas indywidualnie i pod tym względem dobieramy naszych asystentów i opiekunów.

Skontaktuj się z nami


rodo