Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa NFZ – Przemyśl.

Świadczymy usługi pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są one w pełni refundowane przez NFZ.

Oferowana przez nas opieka pielęgniarska  skierowana jest do osób wymagających systematycznych świadczeń pielęgniarskich, które stan nie wymaga jednak stałego przebywania w oddziałech leczenia stacjownarnego.
Aby maksymalnie przyspieszyć powrót pacjenta do zdrowia opieka pielęgniarska oparta jest o współpracę z lekarzem rodzinnym prowadzącym pacjenta.

Pielęgniarska opieka domowa – kto może się ubiegać?

Pielęgniarską długoterminową opieką domową świadczoną na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia objęci być mogą Pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby. Kwalifikowani są na podstawie tzw. skali Barthla służącej do określenia ogólnego poziomu zdrowia i stopnia samodzielności Pacjenta. Do świadczenia uprawnieni są Pacjenci, których ocena w skali  Barthla wyniesie nie więcej niż 40 punktów.

Dokumenty długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

W celu objęcia Pacjenta refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniami pielgniarskiej długoterminowej opieki domowej potrzebne jest skompletowanie przez chorego następujących dokumentów:

Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego Pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
Zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie
Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej
  • Lekarskie skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.
  • Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.
  • Wyrażona na piśmie zgoda Pacjenta do objęcia opieką domową.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 16/736-58-72 w godzinach jej działania.