Opieka nad osobą starszą powinna być prowadzona w sposób jak najbardziej komfortowy, dlatego nie zaleca się zmian środowiskowych czy zmian przyzwyczajeń. Stąd coraz większa popularność opieki domowej, która jest rozwiązaniem dla rodzin, które nie mogą same zapewnić profesjonalnej opieki bliskiej osobie. To także sposób na zwalczenie poczucia samotności seniora.

W Polsce jest już ponad milion starszych ludzi, którzy mieszkają samotnie (dane 2018 r.). W raporcie na temat sytuacji osób starszych w Polsce (Warszawa, grudzień 2012) czytamy, że jednym z najważniejszych problemów jest zapotrzebowanie na pomoc ze strony innych osób. Przytłaczająca liczba osób potrzebujących wsparcia ze względu na ograniczenia sprawności korzysta z pomocy udzielanej przez członków rodziny.

Z kolei badanie „Sytuacja społeczna osób w wieku 65+”, zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich wykazało, że wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma ani rodziny, ani przyjaciół, są skazani na samotność i tracą sens życia. Borykają się z takimi problemami, jak: problemy zdrowotne (u 55%), utrata bliskich (46%), zakończenie życia zawodowego (28%), brak pieniędzy (14%), utrata samodzielności (13%), brak poczucia bezpieczeństwa (12%) czy poczucie bycia niepotrzebnym (10%).

Rośnie więc konieczność stworzenia kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, udzielanych w miejscu zamieszkania osoby starszej. Nic dziwnego więc, że na rynku pojawia się coraz więcej agencji oferujących domową opiekę, która głównie jest alternatywą dla pobytu stałego seniora w domu starców.

Jakie zalety daje opieka nad osobą starszą w jej domu?

Każda osoba jest inna, ma inne potrzeby, przyzwyczajenia itd. W opiece nad osobą starszą bardzo ważny jest jej komfort, dlatego wybór opiekunki domowej nie może być przypadkowy – warto skorzystać z doświadczonej agencji. Tylko wtedy zyskamy gwarancję, że podopieczny będzie w fachowych rękach.

Zalety opieki domowej nad osobą starszą:

  • zindywidualizowany plan opieki, dopasowany do stylu życia i aktywności podopiecznego
  • zapewnienie stałej i dopasowanej opiekunki, co umacnia więź
  • szanowanie przyzwyczajeń i trybu dnia seniora
  • obecność seniora w znanym mu otoczeniu to zwiększone poczucie bezpieczeństwa
  • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • towarzyszenie przy codziennych czynnościach, co zmniejsza poczucie samotności
  • planowanie seniorowi aktywności i gier, aby podtrzymać jego sprawność i społeczne zaangażowanie
  • stały kontakt z opiekunem, dzięki czemu rodzina zyskuje dostęp do informacji o stanie zdrowia podopiecznego

Opieka domowa to korzyść dla rodziny i podopiecznego

Warto wspomnieć, że agencje opieki nad osobami starszymi mają wykupione ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń. Ponadto agencje zapewniają gwarancję ciągłości opieki, czyli zastępstwo na wypadek, gdyby stała opiekunka nie mogła się pojawić. Na dodatek poświadczone fakturą wydatki na usługi opiekuńcze można odliczyć od podatku.

Posiadanie bliskich, w tym rodziny, niewątpliwie ułatwia zaspokajanie potrzeb opiekuńczych. Nie daje jednak pełnej gwarancji ich zaspokojenia, chociażby przez to, że nowe pokolenie ma własne zobowiązania, własne rodziny i nie może poświęcić 24 godzin na dobę dla osoby starszej. Stąd rosnąca rola domowej opieki, którą zalecamy rodzinom chcącym zapewnić profesjonalną opiekę nad bliską osobą, aby ta nie czuła się ani samotna, ani wykluczona społecznie.