Praca jako opiekunka osób starszych ma sporo zalet, ale też związana jest z pewnymi zagrożeniami. Głównym zagrożeniem jest praca na czarno – niestety obserwujemy, że wciąż jest ona praktykowana, mimo że w świetle prawa jest wykroczeniem. Dlatego dziś przybliżamy zalety i zagrożenia związane z podjęciem pracy jako opiekunka. Na co zwracać uwagę?

Opieka nad seniorem nie jest najłatwiejszym zajęciem, a do roli opiekunki należy mieć odpowiednie predyspozycje. Liczy się również sam komfort zatrudnienia – zapewni go tylko praca legalna. Jeżeli opiekunka będzie miała zagwarantowane prawa pracownicze, wówczas nie będzie obawiać się o swoją przyszłość, a sama praca przyniesie jej sporo satysfakcji. Dodatkowo bardzo często jest to dobrze płatna praca, zwłaszcza jeśli zderzymy ją na przykład z warunkami na rynku ukraińskim. Jednak każda praca wiąże się z pewnym ryzykiem – i dzisiaj właśnie o nim.

Zagrożenie nr 1 – Praca nielegalna

Jak już wspomnieliśmy, tzw. praca na czarno jest w świetle polskiego prawa wykroczeniem. Opiekunka, decydując się na taką formę zatrudnienia, ryzykuje dosyć sporo – może otrzymać niższe wynagrodzenie, niż to było mowa przy negocjacjach; nie będzie też ubezpieczona. Niestety wciąż wiele jest przypadków, że osoba pracuje bez umowy na piśmie i odprowadzanych składek do ZUS, dodatkowo nie otrzymuje potem wynagrodzenia.

Jeżeli na pracę w roli opiekunki decyduje się cudzoziemka, na przykład z Ukrainy, ryzykuje jeszcze przymusowym powrotem do kraju. Tylko praca legalna, z podpisaną umową, jest podstawą do podjęcia pracy na terenie Polski.

Zagrożenia pracy nielegalnej:

 • brak pewności co do wypłaty i wysokości wynagrodzenia
 • brak odprowadzania składek, w tym na ubezpieczenie społeczne
 • czas pracy nie wlicza się do stażu pracy
 • brak pomocy ze strony państwowych instytucji ds. zatrudnienia
 • ciągły strach, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji

Dlaczego opiekunki decydują się na zatrudnienie na czarno? Przeważnie chodzi o kłopot ze znalezieniem pracy na normalnych zasadach. Ponadto ta forma pozwala podjąć pracę właściwie od ręki, co jest ratunkiem dla osób w kłopotliwej sytuacji finansowej. Pracodawca zyskuje natomiast ogromne oszczędności finansowe, ponieważ nie ma obowiązku odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenia pracownika. Do tego odchodzą takie sprawy formalne jak przeprowadzenie szkoleń BHP, prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Co zyskuje pracownik? Czasem tylko nieznacznie wyższe wynagrodzenie, które w dłuższej perspektywie może nie okazać się tak atrakcyjne w obliczu innych zagrożeń, które omawiamy poniżej.

Zagrożenie nr 2 – Zarobki

Głównym powodem podejmowania się pracy na czarno są zarobki. Jeżeli porównamy oferty na rynku dla opiekunek osób starszych, może okazać się, że ta forma zatrudnienia może być wprawdzie związana z wyższym wynagrodzeniem, jednak nie daje poczucia bezpieczeństwa i gwarancji praw pracowniczych, które zapewnia legalna umowa. Dodajmy, że takim prawem pracowniczym jest też terminowa wypłata wynagrodzenia.

Inną kwestią jest to, że przy ustaleniach słownych bez podpisywania umowy może okazać się, że proponowane wynagrodzenie jest brutto, a nie netto. Oznacza to, że fizycznie opiekunka dostanie na rękę mniej, dlatego każdorazowo należy upewnić się, z jaką formą rozliczania mamy tu do czynienia, a najlepiej – podpisać umowę, która będzie to jasno precyzować.

Zagrożenie nr 4 – Ubezpieczenie

Legalna zatrudnienie związane jest ze zgłoszeniem osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego. Nielegalna zatem pozbawia opiekunkę praw do tego ubezpieczenia, co ma z kolei dalsze negatywne konsekwencje, chociażby z punktu widzenia zasiłków chorobowych czy macierzyńskich, czy też wypracowanie emerytury.

Zagrożenie nr 3 – Warunki zatrudnienia

Sporym zagrożeniem jest niepewność, zarówno co do zakresu obowiązków, jak i warunków, w jakich przyjdzie opiekunce pracować.

Ważną kwestią nie tylko jest pewność, do jakiego seniora się udaje, ale także jasność co do tego, czego od niej się oczekuje. Agencje zatrudniające legalnie opiekunki przed wysłaniem swojego pracownika do domu, w którym przebywa senior, odbywają wizytę w miejscu przyszłego świadczenia opieki i przeprowadzają dogłębny wywiad z rodziną i samym podopiecznym. Dzięki temu zyskuje się pełen obraz tego, w jakim stanie zdrowia jest senior, jakiej pomocy potrzebuje i jakie są warunki mieszkaniowe dla opiekunki.

Pamiętajmy również, że praca bez umowy może wiązać się z nadużyciami, na przykład pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia lub może nałożyć na pracownika obowiązki wykraczające poza wcześniejsze ustalenia.

Zalety legalnej pracy jako opiekunka osób starszych

Wszystkie powyższe kwestie przestają być zagrożeniami, jeżeli mamy umowę. Reguluje ona kwestię zarobków, terminu wypłaty wynagrodzenia, zakresu obowiązków, a z racji konieczności odprowadzania składek – jest też gwarancją pomocy na wypadek choroby lub wypadku. Co ważne, wysokość pensji jest określona w umowie jeszcze przed podjęciem pracy, a to daje bezpieczeństwo prawne i pewność otrzymania wynagrodzenia.

Zalety pracy jako opiekunka w agencji SERVITUM:

 1. Agencja działająca od wielu lat na rynku opieki nad osobami starszymi, o czym świadczą liczne i pozytywne referencje.
 2. Zawieramy umowy z pracownikami zgodne z polskim prawem.
 3. Legalna umowa o pracę gwarantuje odprowadzanie składek (myślimy o przyszłej emeryturze naszych pracowników!).
 4. Opiekunka już od 1. dnia pracy jest ubezpieczona, co oznacza, że nie musi obawiać się nagłego załamania zdrowia czy wypadku.
 5. Opiekunkę wysyłamy tylko do pacjentów, którzy są nam znani – zarówno ich stan zdrowia, jak i wymagania co do opieki. Dzięki temu zapewniamy jej poczucie bezpieczeństwa i pewność co do zakresu wykonywanych obowiązków.
 6. Dla opiekunek zagranicznych umowa z polskim pracodawcą sporządzona w języku polskim i ukraińskim jest podstawą do legalnego pobytu.

 

Ponadto opiekunki osób starszych, które decydują się na legalną pracę i skorzystają z naszej pomocy, mogą liczyć na wsparcie i pomoc doradców, którzy są z nimi w stałym kontakcie.

 

Podsumowanie

Praca na czarno niesie ze sobą spore ryzyko, niepewną sytuację, nierzadko wielkie rozczarowanie, a czasem nawet zagrożenie dla życia i zdrowia. Pewność co do wysokości zarobków, wypłata na czas, ubezpieczenie, ustalony zakres obowiązków – to zapewnia tylko legalna praca, która w naszej opinii jest nie do przeceniania. Pracuj legalnie i czuj się bezpiecznie!